Грицаєнко Віктор Леонідович (старший викладач)

Старший викладач кафедри будівництва та експлуатації будівель,
доріг та транспортних споруд Сумського національного аграрного
університету

E-mail: grigaenko@ukr.net

Освіта і навчання:

Народився 5 листопада 1948 року в м. Кремінець, Тернопільської обл.
З 1956 року по 1966рік навчався в Михайлівській середній школі
Лебединського району Сумської області.
1966р.- 1969р. Навчання в Конотопському будівельному технікумі.
1986р. -1992р. Навчання в Сумському політехнічному університеті.
Спеціальність – інженер-механік.
1997р.- 1998р. Навчання в Київській транспортній академії.

Трудова діяльність:
З 1969р. по 2008р. працював на об’єктах транспортного будівництва в
Казахській ССР, в Україні – майстром, головним інженером, начальником
ДСО-10, ДСУ-37, ДЕП.

З 2008р. – старший викладач на кафедрі будівельного виробництва СНАУ.
З 2021р. – старший викладач кафедри будівництва та експлуатації будівель,
доріг та транспортних споруд.

Основні навчальні дисципліни: Будівельна техніка, Будівельна техніка
(спецкурс), Інженерна геодезія.

Науково – методична робота: підготовка методичних рекомендацій з дисципліни “Будівельна техніка”
для студентів денної та заочної форм навчання; підготовка методичних рекомендацій з дисципліни “Будівельна техніка
(спецкурс)” для студентів денної та заочної форм навчання