Новицький Олександр Павлович

Старший викладач кафедри будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд, кандидат технічних наук

Докторант кафедри будівельних конструкцій Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Електронна пошта:  novitskiy_a@i.ua

Web of science: Q-2754-2015

Scopus Author ID: 57215912965 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215912965

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5923-9524

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=90Nosi0AAAAJ&hl=uk&authuser=1

 

Новицький_ОП_CV

 

Освіта і навчання

Народився 12.06.1991 р. в м.Суми;

2006-2011рр. Сумський будівельний коледж, бакалавр, інженер-будівельник;

2011-2012рр. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, магістр, інженер-будівельник-технолог;

2011-2013рр. МИПО НТУ «Харківський політехнічний інститут», магістр, професіонал з інтелектуальної власності;

2012-2015рр. аспірантура, Сумський національний аграрний університет, кандидат технічних наук, спеціальність 05.23.02 основи і фундаменти;

2020р. т.ч. докторантура, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія.

Основні навчальні дисципліни

За спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: Технологічні рішення складних процесів при будівництві та реконструкції,  Енергоефективність будівель;

Напрям наукових досліджень

Ґрунтоцементні основи і фундаменти. Ефективні фундаменти будівель та споруд, Тема дисертації доктора наук: «Несуча здатність та деформативність ґрунтоцементних фундаментів».

Стажування та/чи підвищення кваліфікації:

 1. Сертифікат про проходження тренінг-інтенсиву «Промисловий енергоаудит» 44 академічні години (14-18 червня 2021 р.) AEE Україна, GIZ
 2. Свідоцтво №ПНТУ-ПК00013 Фахівець із сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем, НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 27.12.2019 р. (228 годин)
 3. Кваліфікаційний атестат №ПНТУ-ЕА00013 на проведення аудиту енергетичної ефективності будівель, НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 27.12.2019 р.
 4. Кваліфікаційний атестат №ПНТУ-ІС00013 на проведення обстеження інженерних систем будівель, НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 27.12.2019 р.
 5. Certificate of Participation «Grant Proposal Writing» (3 години), Czech University of Life Sciences Prague, 17.10.2020 р. (онлайн)
 6. Certificate of Participation «Scientific Writing: Review and Original Research Paper» ), Czech University of Life Sciences Prague, (5 годин), 17.10.2020 р. (онлайн)
 7. Certificate of Participation «Ethical Committees and Why Are They Essential for Academic Institutions» ), Czech University of Life Sciences Prague, (5 годин), 17.10.2020 р. (онлайн)
 8. Certificate of Participation «Publishing Chain, Scientometry and Citation Improvement» ), Czech University of Life Sciences Prague, (16 годин), 17.10.2020 р. (онлайн)
 9. Тренінг з енергоефективності від Deutsche Gesellschaft für Intarnitltonal« Zusammenarbeit (GIZ) за темою «Thermographische Gebäudeanalyse» (м. Фельдафинг, Німеччина) 9-13 лютого 2020 р.(сертифікат про участь у тренінгу від 13.02.2020 р.)
 10. Сертифікат про підвищення кваліфікації №44 «Геотехнічне будівництво в умовах України в контексті прийняття нових нормативних документів», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 26.10.2017 р., 8 годин
 11. Кваліфікаційний сертифікат експерта ІІ категорії з технічного обстеження будівель та споруд АЕ007326 від 10.08.2023 р.
 12. Свідоцтво №1765 про підвищення кваліфікації за напрямком ЕКСПЕРТ за програмою Атестаційної архітектурно будівельної комісії Саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності Всеукраїнська громадська організація «АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» від 16.02.2023 р.
 13. Сертифікат про участь в онлайн семінарах: Техніко-економічна аргументація та монтаж віконих та дверних конструкцій із систем REHAU/ 28.02-03.03.2023 р., Демонстраційно-технологічний центр REHAU, м. Київ.
 14. Certificate of Participation «Scientific Writing: Review and Original Research Paper»), Czech University of Life Sciences Prague, (5 годин), 17.10.2020 p. (онлайн)
 15. Курс семінарів з енергоменеджменту за підтримки ГЕФ/ПРООН «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО» Сертифікат d2bc216f-f4d1-4ca7-a50e-2270e1f61f5f від 10.10.2022 (gef; UNDP; BIS soft)
 16. Міжнародне стажування в німецькому  освітньому центрі Carl Duisberg Centren gGmbH (CDC), м. Кельн ((12.10.2022-26.11.2022 р.) за програмою GIZ Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини (BMWK )
 17. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: “SOFiSTiK 2023 introduction” (7 жовтня 2022 р) від BP-AMARAD (Гданськ, Польща). Сертифікат №013 від 07.10.2022 р.

Основні науковометодичні публікації
Публікації в науковометричній базі Scopus

 1. Novytskyi O. Vibrated Soilcement Piles / O. Novytskyi, T. Nesterenko, S. Voskobiynyk. // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – №7 (3.2). – p. 269–274.
 2. Novytskyi O. Numerical Experiment for the Determination of the Stress-Strain Condition of the System “Basis – Vibroreinforced Soil-Cement Pile” / O. Novytskyi, A. Hasenko. // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – №7 (4.8). – p. 41–47.
 3. Methods of soils cementation. AIP Conference Proceedings. «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті» Харків, УкрДУЗТ, 2023 AIP Conference Proceedings, 2023, 2684 (1) pp. 030045-1-8

Публікації у фахових виданнях

 1. Soil-cement piles fiber reinforced. Журналі Національного університету “Львівська політехніка” “Theory and building practice”, 2021, Vol. 1, No.1.
 2. Реконструкція багатоповерхових промислових будівель під доступне житло. Зб. наук. пр. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Рівне : НУВГтаП, 2021.
 3. Novytskyi O. Technological features of the vibroreinforced soil-cement piles construction /O. Novytskyi. // Academic journal. Series: Industrial machine building, civil engineering. – Poltava : PoltNTU, – 2020. – №1 (54).
 4. Novytskyi O. Economic efficiency of vibroreinforced soil-cement piles implemented in construction /O. Novytskyi, T. Nesterenko. // Academic journal. Series: Industrial machine building, civil engineering. – Poltava : PoltNTU, – 2017. – №3. – p. 97–101.
 5. Новицький О. П. Особливості створення скінченно-елементної моделі системи «основа – віброармована ґрунтоцементна паля» / О. П. Новицький, А. В. Гасенко, В. Н. Рожко. // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків. – 2017. – С. 34–41.

Навчальний посібник

 1. 1. Новицький О. П. Проектування будівельних генеральних планів / О. П. Новицький, Г. М. Костенко.// – Суми: Мрія, 2016. – 128 с.

Методичні вказівки

 1. Технологічні рішення складних процесів при будівництві та реконструкції: робоча програма (силабус) з дисципліни «Технологічні рішення складних процесів при будівництві та реконструкції» для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Новицький О.П. – Суми: СНАУ, 2021. – 13 с.
 2. Технологічні рішення складних процесів при будівництві та реконструкції. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»»/ Укладач: Новицький О.П. /Суми: СНАУ, 2021. − 55 с. (Рекомендовано до видання науково-методично радою будівельного факультету СНАУ. Протокол № 2 від 08.10.2021 р.).
 3. Технологічні рішення складних процесів при будівництві та реконструкції. Конспект лекцій для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». / Укладач: Новицький О.П. / Суми: СНАУ, 2021. − 56 с. ( Рекомендовано до видання науково-методично радою будівельного факультету СНАУ . Протокол № 2 від 08.10.2021 р.).
 4. Технологічні рішення складних процесів при будівництві та реконструкції. Методичні вказівки до виконання практичних занять для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія » / Укладач: Новицький О.П./ Суми: СНАУ, 2021. − 55 с. (Рекомендовано до видання науково-методично радою будівельного факультету СНАУ. Протокол № 2 від 08.10.2021 р.).
 5. Енергоефективність будівель. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»/ Укладач: Новицький О.П. / Суми: СНАУ, 2021. − 55 с. (Рекомендовано до видання науково-методично радою будівельного факультету СНАУ. Протокол № 2 від 08.10.2021 р.).
 6. Енергоефективність будівель. Конспект лекцій для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». / Укладач: Новицький О.П. / Суми: СНАУ, 2021. − 56 с. ( Рекомендовано до видання науково-методично радою будівельного факультету СНАУ. Протокол № 2 від 08.10.2021 р.).
 7. Енергоефективність будівель. Методичні вказівки до виконання практичних занять для здобувачів другого рівня  вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Укладач: Новицький О.П./ Суми: СНАУ, 2021. − 55 с. (Рекомендовано до видання науково-методично радою будівельного факультету СНАУ. Протокол № 2 від 08.10.2021 р.
 8. Програма фахового вступного іспиту зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» для осіб, що вступають за ступенем вищої освіти, – 2023. – 17 с. протокол № 9 від 17.04. 2023 року .(Рекомендовано радою факультету будівництва та транспорту (протокол № 11  від 19.04. 2023 року) /Укладачі: Л.А. Циганенко, С.І. Роговий,  Н.М. Срібняк,  О.П.Новицький / Суми: СНАУ, 2023 р.

Участь у професійних та/або громадських об’єднаннях

Голова Сумського осередку Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування»