Юрченко Оксана Вікторівна

Доцент кафедри будівельного виробництва25
Е–mail: ou_8211@ukr.net
Researcher ID: X-9085-2018

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6498-2339

Google  scholar:  https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&authuser=2&user=P6nyoAgAAAAJ

SCOPUS

Юрченко О.В. CV

Народилася 11 жовтня 1982р. в с.м.т. Велика Писарівка Сумської області.
В 1990р. – навчання в В.Писарівській загальноосвітній школі ім. І.М.Середи.
В 2000р. вступила до Сумського державного аграрного університету на юридичний факультет.
З 2003р. - 2005р. навчання на факультеті менеджменту та права за спеціальністю «Менеджмент організацій», отримала диплом з відзнакою.
З 2005р. по 2006р. працювала бухгалтером-економістом Сумської філії дорожньо-будівельного управління №11 ВАТ «Шляхдорбуд».
В 2006р. провідний спеціаліст – економіст Державного управління статистики у Сумській області.
З 2007р. - навчальний майстер кафедри будівельного виробництва СНАУ.
З 2008р.-2011р. навчання в аспірантурі СНАУ за спеціальністю «Економіка природокористування та захист навколишнього середовища.
З 2008р. працює на кафедрі будівельного виробництва старшим викладачем кафедри будівельного виробництва.
В 2017р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня економічних наук за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та захист навколишнього середовища»
В 2018р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво»
Організаційна робота: Профорієнтація в загальноосвітній школі №1 с.м.т. В-Писарівка.
Основні навчальні дисципліни: Кошторисна справа у будівництві, Технічне та тарифне нормування в будівництві, Основи приватизації будівельних об'єктів.

Підвищення кваліфікації

  1. Міжнародне стажування Університет фінансів, бізнесу та підприємництва в м.Софія (Болгарія). Навчальний курс «Сучасні методи навчання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції» (180 год, 6 кредитів). 1.12.19- 1.03.20 р.
  2. Фахове підвищення кваліфікації (1.10-30.10.2022 р.) на базі ТОВ «Сумиінвестпроект»
  3. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: "SOFiSTiK 2023 introduction" (7 жовтня 2022 р) від BP-AMARAD (Гданськ, Польща). Сертифікат №012 від 07.10.2022 р.
  4. Підвищення кваліфікаії за програмою професійної підготовки фахівців з кошторисної справи від ТОВ «Computer Logic Group» ( Сертифікат Серійний номер: сертифікат № 2305 Е-1521 від 26.05.23р, м. Харків)

Наукова робота

2018р.

Підготовка та видання наукових статей у вітчизняному фаховому журналі

Юрченко О.В.. Перехід дорожнього господарювання на ринкові методи господарювання при дотриманні екологічної безпеки / Т.В. Деділова, Юрченко О.В. // Вісник Харківського НАДУ, серія «Економіка». – 2018. – 1 (20). – С.64-77.

Опублікування тез доповідей конференцій

Юрченко О.В. Економічні приорітети розвитку дорожньої галузі / О.В. Юрченко // Матеріали 82-ї науково-технічнох та нуково-методичної конференції ХНАДУ, 7-11.05.2018 р. : тези доп. – Харків, 2018. – С. 134.
Юрченко О.В. Переваги застосування геосентетичних матеріалів в дорожньому будівництві / О.В. Юрченко // Проблеми та перспективи розвитку підприємства: міжнародна науково-практична конференція ХНАДУ, 30.11.2018 р. : тези доп. – Харків, 2018. – С. 81.

2019р.
Підготовка та видання наукових статей у вітчизняному фаховому журналі

1. Юрченко О.В. Оптимізація екологічних ризиків при будівництві та експлуатації автомобільних доріг / Т. В. Деділова, О. В. Юрченко // Збірник наукових праць, серія «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва». – 2019. – 1 (22). – С.200-209

Підготовка та видання статей у закордонних виданнях

1. Dedilova T., Yurchenko O. On the problems of investing the road industry / Tetiana Dedilova , Oksana Yurchenko // Research and Practice: Collection of scientific articles: Lardy Publishing House, Paris, France, 2019. - 140 p. - P. 10-15.

2. Dedilova T., Yurchenko O. Environmental safety as a condition of road economy development of Ukraine / Tetiana Dedilova, Oksana Yurchenko // Socio-Economic Prospects: Collection of scientific articles. - Dingo Publishing Melbourne, Australia 2019. - 106 p. - P. 5-9.

Опублікування тез доповідей конференції
1. Юрченко О. В. Економічна оцінка впливу дорожнього господарства на довкілля / О. В. Юрченко // Матеріали 83-ої міжнародної науково-технічної конференції ХНАДУ: 11-13. 05.2019 р.: тези доп. – Харків, – 2019.– Ч.1. – С. 81.

2. Нагорний М. В. Отходы металлургической промышленности как сырьё для получения шлакопортланцемента и шлакощелочных вяжущих бетонов / М. В. Нагорний, О. В. Юрченко, О. І. Теліченко, // Матеріали 8-ої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель та залізничному транспорті» УкрДУЗТ: 20-22 листопада 2019 р.: тези доп. – Харків, – 2019.– Ч.2. – С. 33-34.

3. Богінська Л.О. Проблеми дотримання екологічної безпеки підприємств України / Л.О. Богінська, О.В. Юрченко, В.І. Шушкевич // Матеріали 8-ої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель та залізничному транспорті» УкрДУЗТ: 20-22. Листопада 2019 р.: тези доп. – Харків, – 2019.– Ч.2. – С. 33-34.

2020р.

Друковані праці в МНБД Scopus
1. Boginska L. Environmental and economic aspects of roads by the mining industry / O. Hasii, O. Yurchenko, V. Shushkevych // E3S Web Of Conference 6 — 2020. — № 168. — 00022.

2. Shkromada O. Influence of fine additives and surfactants on the strength and permeability degree of concrete / A. Paliy, O. Yurchenko, N. Khobot, A. Pikhtirova, I. Vysochin, G. Fedorenko, A. Paliy // EUREKA: Physics and Engineering. — 2020. — № 2. — 001178.

3. Pantsyr Y. Current state and prospects of wind energy development in Ukraine / І. Garasymchuk, V. Duganets, M. Melnyk, O. Yurchenko // E3S Web of Conferences. — 2020. — № 154. — 06004.

4.Petrov А. Construction of an algorithm for the selection of rigid stops in steelconcrete beams under the action of a distributed load / Paliy, A., Pavliuchenkov, M., Tsyhanenko, H., Khobot, N., Vysochin, I., Yurchenko, O., Ovcharenko, 0., Sopov, D., & Paliy, A. // Eastem-European Journal of Enterprise Technologies - 2020. - vol. 3. - №105. - 27- 35. DOI:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.204251

Підготовка та видання наукових статей у вітчизняному фаховому журналі

1. Юрченко О. В. Ідентифікація екологічних ризиків при будівництві та експлуатації автомобільних доріг / Т. В. Деділова, О. В. Юрченко // Збірник наукових праць, серія «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва». — ХНАДУ: Харків. — 2020. — 1 (24). — С. 42-52.

2. Деділова Т. В. Фінансові аспекти реконструкції, будівництва і експлуатації підприємств водопостачання та водовідведення України / Т. В. Деділова, О.О. Носирєв, О. В. Юрченко, // Збірник наукових праць, серія «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва». — ХНАДУ: Харків. — 2020. — 2 (25). — С. 34-48.

3. Левченко Я. С. Теоретичний огляд моделей і форм фінансування мостобудування / Я. С. Шевченко, О. В. Юрченко, // Збірник наукових праць, серія «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва». — ХНАДУ: Харків. — 2020. — 2 (25). — С. 85-93.

4. Юрченко О. В. Аналіз впливу на довкілля дорожнім будівництвом / О. В. Юрченко, Т. В. Деділова, І.І. Токар // Збірник наукових праць, серія «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва». — ХНАДУ: Харків. — 2020. — 2 (25). — С. 175-181.

5.Юрченко О. В. Розробка інтегрального показника впливу на довкілля дорожнім будівництвом / О. В. Юрченко, Т. В. Деділова, І.І. Токар // Збірник наукових праць, серія «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва». — ХНАДУ: Харків. - 2020. - 2 (25). - С. 175-181

  1. Підготовка та видання статей у закордонних виданнях

1. Dedilova T. On the issue of the relevance risk management enterprises of road economy in the construction and operation maintenance of highways / Tetiana Dedilova , Oksana Yurchenko // Education, Law, Business: Collection of scientific articles. – Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2020. - P. 19-23.

2021р.

Друковані праці в МНБД Scopus

1.Petrov A. IMPROVING THE ALGORITHM OF CHOOSING SPACING AND NUMBER OF STIFF SUPPORTS AGAINST A CONCENTRATED FORCE IN STEELr CONCRETE BEAMS/ Paliy, A., Naumenko, M., N., Vysochin, I., Yurchenko, O., & other // Eastem-European Journal of Enterprise Technologies - 2021. - vol. 3. - №110 DOI: 10.15587/1729- 4061.2021.228862

2022р.

Друковані праці в МНБД Scopus

1. Shkromada O. Determining changes in the mineral composition of concrete due to chemical corrosion in a sulfate environment / Ivchenko V., Chivanov V., Yurchenko O & other// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  – 2022. – vol. 6. – №6 (120)

 

2023 р

Фахові видання

1. Юрченко О.В. Особливості складання кошторисної документації за укрупненими кошторисними нормами при визначенні вартості будівництва. /  В.Ю. Нестеренко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. № 1 (30).  2023. Харків: ХНАДУ. С. 14-25.

2. Юрченко О.В. Еколого-економічні аспекти розробки шлаколужних бетонів на щебериті для застосування в промисловому та дорожньому будівництві. / В.Ю. Нестеренко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. № 1 (30).  2023. Харків: ХНАДУ. С. 4-13.

Навчально-методичні посібники

1. Економічно-організаційний розвиток будівництва. Кнспект лекцій для для студентів 1м курсу спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" денної та заочної форм навчання ОС "Магістр" /Суми:СНАУ, 2023 р. (протокол №1 від 29.08.2023 р. методради ФБТ)

2. Економічно-організаційний розвиток будівництва. методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів 1м курсу спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" денної та заочної форм навчання ОС "Магістр" /Суми: СНАУ, 2023 рік(протокол №1 від 29.08.2023 р. методради ФБТ).

3. Економічно-організаційний розвиток будівництва і. методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт для студентів 1м курсу спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" денної та заочної форм навчання ОС "Магістр" /Суми:СНАУ, 2023 р.(протокол №1 від 29.08.2023 р. методради ФБТ)

Опублікування тез доповідей міжнародної конференції

1. Деділова Т.В. Суасний стан водопостачання і водовідведення Україні / Т. В. Деділова, О. В. Юрченко // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції ХНАДУ: 27.11.2020 р.: тези доп. – Харків, – 2020. – С. 57.

2. Кононенко Я.В. Проблеми адаптації персоналу в сучасних умовах / Я. В. Кононенко, О. В. Юрченко // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції ХНАДУ: 27.11.2020 р.: тези доп. – Харків, – 2020. – С. 331.

3. Юрченко О. В. Обґрунтування суб’єкта та об’єкта управління конкурентноспроможністю будівельного підприємства / О. В. Юрченко, І.І. Токар // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції ХНАДУ: 27.11.2020 р.: тези доп. – Харків, – 2020. – С. 371.

Опублікування тез доповідей всеукраїнської конференції

1. Богінська Л. О. Комплексний розвиток дорожнього господарства в умовах трансформаційної економіки / Л. О. Богінська, О. В. Юрченко, С. Л. Андрух // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції НМетАУ: 16-17 квітня 2020 р.: тези доп. — Дніпро. — 2020. — С. 242-245.

2. Деділова Т. В. Дотримання вагових норм як еколого-економічна складова функціонування транспортно-дорожнього комплексу України / Т. В. Деділова, О. В. Юрченко // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції НМетАУ: 16-17 квітня 2020 р.: тези доп. — Дніпро. — 2020. — С. 58-61.

3. Юрченко О. В. Особливості еколого-економічної паспортизації автомобільних доріг загального користування третього екологічного класу / О. В. Юрченко, Т. В. Деділова // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції НМетАУ: 16-17 квітня 2020 р.: тези доп. — Дніпро. — 2020. — С. 239-242.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади

Підготовка переможця другого туру студентських наукових робіт:

- Тимошенко В.С. - переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Економіка автомобільного транспорту» (диплом III ступеня), Півторак Д., Ярош В. учасники 2-го туру (дипломи учасників) (2021р.);

- Ярош В., Науменко 0. - переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю « Автомобільний транспорт» (дипломи III ступеня) (2020 р.)