Соларьов Олександр Олексійович

Соларьов Олександр Олексійович

доцент кафедри транспортних технологій,
кандидат технічних наук, доцент

E-mail: solarov.oleksandr@snau.edu.ua

Research ID V-6208-2018

ORСID http: // orcid.org/0000-0002-1485-0685

Scopus ID 57194574344

Goggle Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=VYnZvskAAAAJ&hl=ru

 CV

Народився 16 лютого 1989 року в м. Суми. Україна.

2006-20012 – навчання в Сумському національному аграрному університеті, спеціальність «Механізація с.-г», диплом з відзнакою.

2012-2015 – навчання в аспірантурі Сумського національного аграрного
університету, спеціальність «Машини і засоби механізації сільського господарства».

З 2015 року – працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента.

2016 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 Машини і засоби механізації сільського господарства на тему: «Обґрунтування процесу ущільнення ґрунту колісними рушіями МТА».

Основні навчальні дисципліни: “Інформаційні технології та навігаційні системи управління транспортом і складом”, «Машини та обладнання для тваринництва», «Використання техніки в АПК», «Основи теорій систем і управління».

Напрям наукових досліджень: «Моделювання транспортних процесів, оцінка якості виконання робіт на транспорті»,  “Способи зменшення негативного впливу рушіїв МТА на ґрунт”.

Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика:

ДБТ «Розробка енергозберігаючих технологій для забезпечення експлуатаційних властивостей робочих поверхонь деталей» №47448.

ДБТ Головний виконавець. 0121U111512.  Розробка методів удосконалення транспортних систем та технологій перевезень в агропромисловому комплексі. 06.2021-06.2026.

ГДТ «Вивчення динаміки вологості ґрунту під зерновими колосковими культурами в період збирання врожаю з метою визначення оптимальних умов роботи с.–г. техніки» №31–5–2.

Підвищення кваліфікації (стажування): ТОВ “СУМСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15954”, термін стажування 15.03 – 15.04. 2021 року (наказ від 10 березня 2021 року №327-ВК), Тема: «Моделювання транспортних процесів, оцінка якості виконання робіт на транспорті».

Інша інформація: декан факультету будівництва та транспорту