Ярошенко Павло Миколайович

Ярошенко Павло Миколайович

Доцент кафедри транспортних технологій,

Кандидат технічних наук, доцент

E-mailpashajarosh@i.ua

Research IDW-9682-2018

 ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-0112-0963

Scopus IDhttps://www.scopus.com/customer/profile.uri

CV-Yaroshenko

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=rqyFLSsAAAAJ

Народився 9 червня 1965 року в с. Велика Чернеччина, Сумського району, Сумської області, Україна

1986-1991 – навчання в Сумському сільськогосподарському інституті

1994-1998 – навчання в аспірантурі Харківського НТУСГ ім. Петра Василенко.

З 1992 року – працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедр експлуатації машинно-тракторного парку, проектування технічних систем та експлуатації техніки.

2011 рік – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва на тему: «Підвищення стійкості руху комбінованих посівних агрегатів».

Основні навчальні дисципліни: «Машиновикористання в рослинництві», «Використання техніки в АПК», «Енергопостачання та транспортний процес в АПК», «Інженерне обґрунтування вибору енергетичних засобів в АПК», «Транспортні технології в АПК», «Пасажирські перевезення».

Напрям наукових досліджень: Підвищення ефективності використання комбінованих навісних агрегатів шляхом покращення їх експлуатаційно-технологічних параметрів.

Підвищення кваліфікації (стажування): ННІ післядипломної освіти НУБіП України за навчально-тематичною програмою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (02.06.2015 – 12.06.2015 року).