Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи ОС “бакалавр” за спеціальністю 191 “Архітектура та містобудування”

Графік консультацій з дипломними керівниками

Захисти кваліфікаційних робіт: