ПРОЕКТ Освітньо-професійної програми першого рівня вищої освіти за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” Кваліфікація: бакалавр будівництва

 

Протоколи засідання стейкхолдерів

Протокол засідання стейкхолдерів  ОПП Бакалавр №1 від 16.03.2021 р

 

Витяги

Витяг з протоколу засідання Вченої ради СНАУ №12 від 31.05.2021 р.
Наказ СНАУ №327-К 31.08.21 Про затвердження складу проектних груп освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів