ПРОЄКТ Освітньо-професійної програми першого рівня вищої освіти за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” Кваліфікація: бакалавр будівництва