Перелік навчально-методичних видань для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОС Магістр

2022-2023

Повна назва дисципліни, вид видання, призначення видання,   спеціальність, курс, форма навчання

       Кафедра, укладачі
 1 «Ефективні конструктивні рішення будівель та споруд» Курс лекцій для студентів ОС «Магістр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Циганенко Л.А.

2 «Технічна експлуатація будівель та споруд». Методичні вказівки до виконання практичних занять для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Луцьковський В.М.
3 «Технічна експлуатація будівель та споруд». Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Луцьковський В.М.
4 «Технічна експлуатація будівель та споруд». Конспект лекцій для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Луцьковський В.М.
5 «Девелоперська діяльність». Конспект лекцій для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «Магістр» Богінська Л.О.
6 «Управління, організація, економіка та кошторисна справа в будівництві». Конспект лекцій для студентів  спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання освітнього ступеня «Магістр». Богінська Л.О.

ст. викладач

Гольченко М.Ф.

7 «Новітні технології будівельного виробництва». Курс лекцій для студентів 2 курсу ОС «Магістр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання. Новицький О.П.
8 «Новітні технології будівельного виробництва». Методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів 2 курсу ОС «Магістр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання. ст. викладач

Новицький О.П.

9 «Новітні технології будівельного виробництва». Методичні вказівки щодо підготовки до самостійної роботи для студентів 2 курсу ОС «Магістр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання. ст. викладач

Новицький О.П.

10 «Нормативна документація в будівництві». Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів ОС Магістр спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 

Циганенко Л.А. Дутов О.В
11  «Розрахунок та проектування будівель і споруд с. г. призначення». Методичні вказівки до практичних занять для студентів ОС «Магістр» спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія всіх форм навчання. Частина 1.

 

Циганенко Г.М.
12  «Розрахунок та проектування будівель і споруд с. г. призначення ». Курс лекцій для  студентів денної та заочної форми навчання 1 курсу спеціальності  192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітнього ступеня «Магістр».

 

Циганенко Г.М. 
13  «Обстеження та технічна експертиза будівель та споруд». Конспект лекцій для студентів ОС «Магістр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 

Резніченко Є.А.
14  «Нормативна документація в будівництві». Конспект лекцій для студентів ОС «Магістр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 

Дутов С.В.
15 Методичні вказівки щодо виконання випускної магістерської кваліфікаційної роботи з галузі знань: 19 «Архітектура і будівництво» спеціальності: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 

Циганенко Л.А Срібняк Н.М.
16  «Інформаційне моделювання в будівництві». Методичні вказівки. Курс лекцій. Частина 1 для студентів ОС «Магістр» денної та заочної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 

Циганенко Л.А
17  «Інформаційне моделювання в будівництві». Методичні вказівки. Курс лекцій. Частина 3 для студентів ОС «Магістр» денної та заочної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 

Циганенко Л.А
18  «Розрахунок та проектування будівель і споруд с.г. призначення». Конспект лекцій для студентів ОС «Магістр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 

Циганенко Л.А
19 Методичні вказівки. Курс лекцій. Частина 2. Для студентів ОС “Магістр”денної та заочної форми навчання, спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

 

Срібняк Н.М.
20 Інформаційне моделювання в будівництві. Методичні вказівки. Курс лекцій. Частина 4. Для студентів ОС "Магістр" денної та заочної форми навчання, спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

 

 Н.М. Срібняк 
 
 

2021-2022

  Повна назва дисципліни, вид видання, призначення видання,   спеціальність, курс, форма навчання Кафедра, укладачі
1.       «Випробування конструкцій будівель та споруд». Методичні вказівки до виконання лабораторних занять для здобувачів другого рівня  вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».  Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Срібняк Н.М.

професор Роговий С.І.

к.т.н., доцент Циганенко Л.А.

2.       «Випробування конструкцій будівель та споруд» Конспект лекцій  для здобувачів другого рівня  вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Частина 1.

Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Срібняк Н.М.

професор Роговий С.І.

к.т.н., доцент Циганенко Л.А.

3.       «Випробування конструкцій будівель та споруд». Конспект лекцій  для здобувачів другого рівня  вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Частина 2.

Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Срібняк Н.М.

професор Роговий С.І.

к.т.н., доцент Циганенко Л.А. 

4.       «Випробування конструкцій будівель та споруд». Конспект лекцій  для здобувачів другого рівня  вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Частина 3. 

Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Срібняк Н.М.

професор Роговий С.І.

к.т.н., доцент Циганенко Л.А.

5.       «Ефективні конструкції будівель та споруд». Частина 1. Статичні розрахунки оболонок на програмному комплексі «Лира». Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів освітнього ступеня  «Магістр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної  і заочної форми навчання. Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Циганенко Л.А.

к.т.н., доцент Срібняк Н.М.

асистент Самохіна Т.І.

6.       «Ефективні конструкції будівель та споруд». Частина 2. Статичні розрахунки оболонок на програмному комплексі «Лира». Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів освітнього ступеня  «Магістр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної  і заочної форми навчання. Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Циганенко Л.А.

к.т.н., доцент Срібняк Н.М.

асистент Самохіна Т.І.

7.       «Ефективні конструкції будівель та споруд». Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів освітнього ступеня  «Магістр» спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія» денної  і заочної форми навчання. 

 

Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Циганенко Л.А.

к.т.н., доцент Срібняк Н.М.

асистент Самохіна Т.І.

8.       «Організація, економіка та управління в будівництві».Конспект лекцій для студентів 1м курсу денної форми навчання напряму підготовки 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

Богінська Л.О.

9.       «Організація, економіка та управління в будівництві». Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів 1м курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 192 «Будівництво та цивільна інженерія».  Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

Богінська Л.О.

10.    «Інформаційне моделювання в будівництві». Методичні вказівки до самостійної роботи до тем другого семестру. Для студентів ОС “Магістр” денної та заочної форми навчання, спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».  Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Срібняк Н.М.

д.т.н., професор Роговий С.І.

к.т.н., доцент Циганенко Л.А

 Архітектури та інженерних вишукувань

ст. викладач Галушка С.А.

11.    «Інформаційне моделювання в будівництві». Методичні вказівки до практичних занять другого семестру. Для студентів ОС “Магістр” денної та заочної форми навчання, спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 

Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Срібняк Н.М.

д.т.н., професор Роговий С.І.

к.т.н., доцент Циганенко Л.А

 Архітектури та інженерних вишукувань

ст. викладач Галушка С.А. 

12.    «Інформаційне моделювання в будівництві». Методичні вказівки. Курс лекцій. Частина 1. Для студентів ОС “Магістр” денної та заочної форми навчання, спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Срібняк Н.М.

д.т.н., професор Роговий С.І.

к.т.н., доцент Циганенко Л.А

 Архітектури та інженерних вишукувань

ст. викладач Галушка С.А.

13.    «Інформаційне моделювання в будівництві». Методичні вказівки. Курс лекцій. Частина 2. Для студентів ОС “Магістр” денної та заочної форми навчання, спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Срібняк Н.М.

д.т.н., професор

Роговий С.І.

к.т.н., доцент Циганенко Л.А

 Архітектури та інженерних вишукувань

ст. викладач Галушка С.А.

14.    «Випробування конструкцій будівель та споруд». Методичні вказівки до самостійної роботи. Для студентів ОС “Магістр” денної та заочної форми навчання, спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».  Будівельних конструкцій

 д.т.н., професор Роговий С.І.

к.т.н., доцент Срібняк Н.М.

15.    «Ефективні конструктивні рішення будівель та споруд». Частина 1: Конспект лекцій для студентів освітнього ступеня  «Магістр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної  і заочної форми навчання.  Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Циганенко Л.А

к.т.н., доцент Срібняк Н.М.

асистент Самохіна Т.І.

16.    «Випробування конструкцій будівель та споруд». Натурні випробування будівельних конструкцій. Навчальний посібник для студентів 1 курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітнього ступеня «Магістр». Будівельних конструкцій

д.т.н., професор Роговий С.І.

к.т.н., доцент Циганенко Л.А

к.т.н., доцент Срібняк Н.М.

ст. викладач Циганенко Г.М.

 Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

к.т.н., ст. викл. Луцьковський В.М. 

17.    «Реконструкція будівель та споруд». Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання 1 курсу спеціальності  192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітнього ступеня «Магістр». Будівельних конструкцій

ст. викладач Циганенко Г.М.

18.    «Ефективні конструктивні рішення будівель та споруд. Ч.2. Площинні будівельні конструкції». Методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів 1 курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», денної і заочної форм навчання освітнього ступеня «Магістр».    Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Савченко О.С.

 Архітектури та інженерних вишукувань

ст. викладач Савченко Л.Г.

19.    «Ефективні конструктивні рішення будівель та споруд. Ч.2. Площинні будівельні конструкції». Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів 1 курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», денної і заочної форм навчання освітнього ступеня «Магістр».  Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Савченко О.С.

 Архітектури та інженерних вишукувань

ст. викладач Савченко Л.Г.

20.    «Ефективні конструктивні рішення будівель та споруд. Ч.2. Площинні будівельні конструкції». Курс лекцій для студентів 1 курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», денної і заочної форм навчання освітнього ступеня «Магістр».  Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Савченко О.С.

 Архітектури та інженерних вишукувань

ст. викладач Савченко Л.Г.

21.    «Реконструкція будівель та споруд». Курс лекцій для  студентів денної та заочної форми навчання 1 курсу спеціальності  192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітнього ступеня «Магістр».  Будівельних конструкцій

ст. викладач Циганенко Г.М.

22.    «Реконструкція будівель та споруд». Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання освітнього ступеня «Магістр». Будівельних конструкцій

ст. викладач Циганенко Г.М.

23.    Методичні вказівки щодо виконання випускної магістерської кваліфікаційної роботи з галузі знань: 19 «Архітектура і будівництво» спеціальності: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».  Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Циганенко Л.А

к.т.н., доцент Срібняк Н.М.

 Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

к.е.н., доцент Богінська Л.О.

24.    «Організація, економіка та управління в будівництві». Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи для студентів 1м курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форми навчання ОС «Магістр». Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

к.е.н., доцент  Богінська Л.О

25.    «Законодавство в архітектурно-будівельній галузі та захист інтелектуальної власності». Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів ОС «Магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для денної та заочної форми навчання. Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

к.е.н., ст. викл.  Юрченко О.В.

к.т.н., ст. викладач Луцьковський В.М.

26.    «Законодавство в архітектурно-будівельній галузі та захист інтелектуальної власності». Конспект лекцій для студентів ОС «Магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для денної та заочної форми навчання.  Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

к.е.н., ст. викл.  Юрченко О.В.

к.т.н., ст. викладач Луцьковський В.М.

27.    «Законодавство в архітектурно-будівельній галузі та захист інтелектуальної власності». Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів ОС «Магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для денної та заочної форми навчання.  Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

к.е.н., ст. викл.  Юрченко О.В.

к.т.н., ст. викл.Луцьковський В.М.

28.    «Інформаційне моделювання в будівництві». Методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів 1м курсу денної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».  Архітектури та інженерних вишукувань

ст. викладач Савченко Л.Г.

Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Савченко О.С.

29.    «Інформаційне моделювання в будівництві». Курс лекцій для студентів 1м курсу денної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 

Архітектури та інженерних вишукувань

ст. викладач Савченко Л.Г.

 Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Савченко О.С.

30.    «Інформаційне моделювання в будівництві». Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи для студентів 1м курсу денної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 

Архітектури та інженерних вишукувань

ст. викладач Савченко Л.Г.

 Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Савченко О.С.

31.    «Технічна експлуатація будівель та споруд». Конспект лекцій для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».  Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

к.т.н., ст. викладач Луцьковський В.М.

32.    «Технічна експлуатація будівель та споруд». Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».  Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

к.т.н., ст. викл. Луцьковський В.М.

33.    «Технічна експлуатація будівель та споруд». Методичні вказівки до виконання практичних занять для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».  Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

к.т.н., ст. викл. Луцьковський В.М.

34.    «Технологічні рішення складаних процесів при будівництві та реконструкції». Курс лекцій для студентів 1м курсу денної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

к.т.н., ст. викл. Новицький О.П.

35.    «Технологічні рішення складаних процесів при будівництві та реконструкції». Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять для студентів 1м курсу денної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

к.т.н., ст. викл. Новицький О.П.

36.    «Технологічні рішення складаних процесів при будівництві та реконструкції». Методичні вказівки щодо підготовки до самостійної роботи  для студентів 1м курсу денної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

к.т.н., ст. викл. Новицький О.П.

37.    «Організація, економіка та управління в будівнитцві». Конспект лекцій (весняний семестр) для студентів 1м курсу денної форми навчання напряму підготовки 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

к.е.н.,доцент Богінська Л.О.

38.    «Організація, економіка та управління в будівнитцві». Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи (весняний семестр) для студентів 1м курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

к.е.н.,доцент Богінська Л.О.

39.    «Організація, економіка та управління в будівнитцві». Методичні вказівки щодо виконання практичної роботи (весняний семестр) для студентів 1м курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

к.е.н.,доцент Богінська Л.О.

40.    «Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОС «Магістр». Іноземних мов

ст. викладач Пікулицька Л.В.

41.    «Методичні вказівки до самостійної роботи  з англійської мови для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОС «Магістр». Іноземних мов

ст. викладач Пікулицька Л.В.

42.    «Проектування та розрахунок конструкцій будівель і споруд при ремонті та реконструкції». Курс лекцій для студентів 2 курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», денної і заочної форм навчання освітнього ступеня «Магістр». Будівельних конструкцій

 к.т.н., доцент Савченко О.С.

ст. викладач Савченко Л.Г.

к.т.н., доцент Нагорний М.В.

43.    «Проектування та розрахунок конструкцій будівель і споруд при ремонті та реконструкції». Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів 2 курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», денної і заочної форм навчання освітнього ступеня «Магістр». Будівельних конструкцій

 к.т.н., доцент Савченко О.С.

ст. викладач Савченко Л.Г.

к.т.н., доцент Нагорний М.В.

44.    «Проектування та розрахунок конструкцій будівель і споруд при ремонті та реконструкції». Методичні вказівки щодо практичних занять  для студентів 2 курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», денної і заочної форм навчання освітнього ступеня «Магістр» Будівельних конструкцій

 к.т.н., доцент Савченко О.С.

ст. викладач Савченко Л.Г.

к.т.н., доцент Нагорний М.В.

45.    «Реконструкція будівель та споруд. Частина 1» Навчальний посібник для студентів ОС «Магістр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 

Будівельних конструкцій

 ст. викладач Циганенко Г.М.

к.т.н., ст. викладач Луцьковський В.М.

46.    «Енергоефективність будівель». Конспект лекцій для студентів 1 м курсу денної форми навчання освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

к.т.н., ст. викл.  Новицький О.П.

47.    «Енергоефективність будівель». Методичні вказівки щодо підготовки практичних занять для студентів 1 м курсу денної форми навчання освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».  Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

к.т.н., ст. викл. Новицький О.П.

48.    «Енергоефективність будівль». Методичні вказівки щодо підготовки самостійної роботи для студентів 1 м курсу денної форми навчання освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».  Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

к.т.н., ст. викл. Новицький О.П.

2020-2021

з/п

Повна назва дисципліни, вид видання, призначення видання,   спеціальність, курс, форма навчання

     Кафедра, укладачі

1 «Положення щодо виконання випускної магістерської кваліфікаційної роботи в галузі знань 19 «Архітектура і будівництво» спеціальності  192 «Будівництво та цивільна інженерія». Будівельних конструкцій

к.т.н.,доцент Циганенко Л.А.

к.т.н.,доцент Срібняк Н.М.

к.т.н.,доцент Савченко О.С.

Будівельного виробництва

д.т.н.,доцент Гасій Г.М.

к.е.н.,ст. викл. Юрченко О.В.

2 «Випробування будівель та споруд й методологія наукових досліджень». Навчальний посібник для студентів ОС «Магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 

Будівельних конструкцій

к.т.н.,доцент Циганенко Л.А.

к.т.н., доцент Срібняк Н.М.

к.т.н., доцент Савченко О.С.

д.т.н., доцент Душин В.В.

ст. викл. Циганенко Г.М.

3 «Соціологія праці та трудових відносин». Методичні вказівки на тему «Соціологічні методи вивчення праці» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  ОС «Магістр».  Філософії та соціально-гуманітарних дисциплін

ст. викладач Кубрак О.В.

4 Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики для студентів 1м курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форми навчання ОС «Магістр». Будівельного виробництва

к.е.н, доцент Богінська Л.О.

к.т.н., доцент Шушкевич В.І.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ТА НАПИСАННЯ Й ЗАХИСТУ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ