Проекти освітніх програм

2021 рік набору

1. Проект стандарту вищої освіти України
2. Протокол засідання стейкхолдерів  ОПП Магістр №1 від 16.03.2021 р.
3. Протокол засідання стейкхолдерів  ОПП Магістр №2 від 02.04.2021 р.
4. Протокол засідання стейкхолдерів  ОПП Магістр №3 від 18.05.2021 р
5. Витяг з протоколу засідання Вченої ради будфакультету №16 від 12.05.2021 р.
6. Витяг з протоколу засідання Вченої ради будфакультету №17 від 31.05.2021 р.
7. Витяг з протоколу засідання Вченої ради СНАУ №12 від 31.05.2021 р.

2020 рік набору

  1. Проект освітньо-професійної програми підготовки студентів 2 Магістерского рівня