2022 рік набору

ПРОЕКТ ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  (2022-2023)

2021 рік набору

Проект стандарту вищої освіти України

РІВНІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ

Протокол засідання Вченої ради будфакультету №3 від 14.09.2020 р про призначення гаранта ОП МАГІСТР

РОЗПОРЯДЖЕННЯ про створення експертних комісій БФ

Розпорядження про створення експертної ради факультету щодо перевірки на плагіат

Протоколи засідання стейкхолдерів

Протокол-намір про співпрацю з Асоціацією будівельників «Сумибудкомплекс» (АБП)_та архітекторів Сум та Сумської області

Протокол засідання стейкхолдерів  ОПП Магістр №1 від 16.03.2021 р

Протокол засідання стейкхолдерів  ОПП Магістр №2 від 02.04.2021 р

Протокол-засідання-стейкхолдерів-ОПП-Магістр-№3-від-18.05.2021-року

Витяги

Витяг-з-Додатку-до-рішення-Ради-із-забезпечення-якості-по-ОП-2021

Витяг з протоколу засідання Вченої ради будфакультету №16 від 12.05.2021 р.про зміну проектної групи ОП МАГІСТР

Витяг з протоколу засідання вченої ради  будівельного факультету№17  від 31.05.21

Витяг з протоколу засідання Вченої ради СНАУ №12 від 31.05.2021 р.

Витяг з протоколу засідання Вченої ради СНАУ №1 від 31.08.2021 про перезатвердження складу проектних груп

Наказ СНАУ №327-К 31.08.21 Про затвердження складу проектних груп освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів

 

Розгляд освітньо-професійної програми “Будівництво та цивільна інженерія” ОС Магістр 2021 року набору

Опитування

!!! АНКЕТА для опитування випускників ОС Магістр” (набір 2020 р.). Анкетування анонімне

!!! Анкета для опитування викладачів щодо якості освітнього процесу за ОПП 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

!!! Анкета студентів за результатами проходження практики за ОП 192 “Будівництво та цивільна інженерія” ОС “Магістр”

Результати опитування щодо змісту ОПП 2020

 

2020 рік набору

Проект освітньо-професійної програми підготовки студентів 2 Магістерского рівня