Проект стандарту вищої освіти України

РІВНІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ

Протокол засідання Вченої ради будфакультету №3 від 14.09.2020 р про призначення гаранта ОП МАГІСТР

РОЗПОРЯДЖЕННЯ про створення експертних комісій БФ

Розпорядження про створення експертної ради факультету щодо перевірки на плагіат

Протоколи засідання стейкхолдерів

Протокол-намір про співпрацю з Асоціацією будівельників «Сумибудкомплекс» (АБП)_та архітекторів Сум та Сумської області

Протокол засідання стейкхолдерів  ОПП Магістр №1 від 16.03.2021 р

Протокол засідання стейкхолдерів  ОПП Магістр №2 від 02.04.2021 р

Протокол-засідання-стейкхолдерів-ОПП-Магістр-№3-від-18.05.2021-року

Витяги

Витяг-з-Додатку-до-рішення-Ради-із-забезпечення-якості-по-ОП-2021

Витяг з протоколу засідання Вченої ради будфакультету №16 від 12.05.2021 р.про зміну проектної групи ОП МАГІСТР

Витяг з протоколу засідання вченої ради  будівельного факультету№17  від 31.05.21

Витяг з протоколу засідання Вченої ради СНАУ №12 від 31.05.2021 р.

Витяг з протоколу засідання Вченої ради СНАУ №1 від 31.08.2021 про перезатвердження складу проектних груп

Наказ СНАУ №327-К 31.08.21 Про затвердження складу проектних груп освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів

 

Розгляд освітньо-професійної програми “Будівництво та цивільна інженерія” ОС Магістр 2021 року набору