Особливості вступу у 2020 році на спеціальність 191 «Архітектура та містобудування.

Особливості вступу у 2020 році на спеціальність 191 «Архітектура та містобудування.
Реєстрація на творчі конкурси для вступу на ОС бакалавр після ПЗСО
Для участі в творчому конкурсі на місця державного замовлення потрібно зареєструватись в період з 1 липня по 11 серпня 2020 року при цьому вступники подають особисто:
заяву в паперовій формі;
• копію документа, що посвідчує особу;
• кольорову фотокартку розміром 3 х 4 см, що відповідає досягнутому віку вступника;
• копію документа про повну загальну середню освіту або довідку від закладу про те, що особа завершить її здобуття до 10 серпня (включно з тими, кого допущено до

додаткової сесії ЗНО).
• копію сертифіката ЗНО з відмітками, що вступник був присутній (зареєстрований) на ЗНО з української мови та літератури і математики.
Документи приймаються в ПК аудиторія 132 (корпус будівельного факультету) згідно з розкладом роботи Приймальної комісії Університету.

Також можливо надіслати на електронну адресу приймальної комісії Сумського НАУ pk_snau@ukr.net лист з сканованими копіями або фотокопіями:
• заповненої заяви з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
• документа, що посвідчує особу (копія першої та другої сторінки звичайного паспорта або копію паспорта у формі ІD картки);
• документа про повну загальну середню освіту або довідку від закладу про те, що особа завершить її здобуття до 10 серпня;
• копію сертифіката ЗНО з відмітками, що вступник був присутній (зареєстрований) на ЗНО з української мови та літератури і математики
Кольорову фотокартку розміром 3 х 4 із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника донести до ПК в день складання ТК.
Творчий конкурс буде проводитись згідно із затвердженим графіком:
перший потік 4.08.2020 ауд. 428е. на 10.00
другий потік 12.08.2020 ауд. 428е. на 10.00
Для допуску на пункт проведення конкурсу вступник має пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу, а також екзаменаційний листок, який він отримує після реєстрації у приймальній комісії.
Важливо, що реєстрація та складання творчого конкурсу не є фактом подачі заяви на вступ до СНАУ. При умові успішного складання творчого конкурсу вступник має подати заяву на вступ, в період з 13 по 22 серпня, на цю ж спеціальність через електронний кабінет.
Реєстрація вступників для участі в творчих конкурсах для вступу на спеціальність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 191 «Архітектура та містобудування», на місця за кошти фізичних чи юридичних осіб проводиться з 13 по 21 серпня 2020 року.
Творчий конкурс буде проводитись згідно із затвердженим графіком:
перший потік 17.08.2020 ауд. 428е.
другий потік 21.08.2020 ауд. 428е.

 

 

Вступ на ОС бакалавр з дипломом МС
Документи на вступ подаються в письмовому вигляді з 13 по 22 серпня 2020 року.
Вступні іспити проводяться з 25 до 30 серпня 2020 року.
Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань: для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та фахового випробування У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017 – 2020 років.

 

 

Вступ в магістратуру
• з дипломом бакалавра
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань – у формі ЄВІ (єдиного вступного іспиту з (англійської, або німецької, або французької, або іспанської), які проводяться за технологією зовнішнього незалежного оцінювання), та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)).

 

 

Реєстрацію на ЗНО (ЄВІ) здійснюватиме приймальна комісія Сумського НАУ із 12 травня по 05 червня.
Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 01 липня 2020 року.
• з дипломом спеціаліста, магістра
В Правилах прийому на навчання до Сумського НАУ передбачена можливість вступу в магістратуру на спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», осіб які вже мають повну вищу освіту (диплом магістра чи спеціаліста) без складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови у форматі ЗНО а здаючи вступні іспити безпосередньо в Сумському НАУ.
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»:
реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня;
прийом заяв та документів розпочинається 05 серпня і закінчується 22 серпня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування;
фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит, проводяться з 05 по 26 серпня;
рекомендації для зарахування за державним замовленням надаються не пізніше ніж 01 вересня;
вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 18:00 6 вересня;
наказ про зарахування за державним замовленням видається не пізніше 11 вересня.
тел. для довідок 0501639055.