2023-2024 навчальний рік

1.Контрольні дати виконання та захисту кваліфікаційної роботи СО Бакалавр спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» у 2023-2024 н.р

2.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо виконання кваліфікаційної роботи студентами ОС «Бакалавр» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

3.ГРАФІК захисту кваліфікаційної роботи здобувачами ОС Бакалавр спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” у 2023-24 н.р.

 

2022-2023 навчальний рік

Для здобувачів освіти групи ПЦБ 1901:

1.Програма атестаційного екзамену з галузі знань 19 «Архітектура та містобудування» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

2.Покрокова інструкція складання атестаційного екзаменту СВО Бакалавр

3.Перелік практичних завдань до державного екзамену

4.Графік складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту ОС Бакалавр спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія студентами факультету будівництва та транспорту денна форма навчання 

 

Для здобувачів освіти скороченого  терміну навчання:

1.Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи студентами ОС «Бакалавр» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

2.ГРАФІК виконання розділів кваліфікаційної роботи ОС Бакалавр 192 спеціальності

3.Консультанти та керівники кваліфікаційної роботи ОС Бакалавр спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” 2023р

4.ДОКУМЕНТАЦІЯ для кваліфікаційної роботи ОС Бакалавр 2022-2023

ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТАЦІЮ У ФОРМАТІ  .docx

5.Графік проведення захисту кваліфікаційної роботи студентів факультету будівництва та транспорту денної форми навчання ОС Бакалавр спеціальності 192 “Будівництво та цівільна інженерія”

2021-2022 навчальний рік

  1. Программа атестаційного іспиту ОС “Бакалавр” спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” 2022 року
  2. Покрокова інструкція складання атестаційного іспиту спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” ОС “Бакалавр”
  3. Перелік практичних завдань до атестаційного іспиту ОС «Бакалавр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
  4. Розклад прийому атестаційного іспиту ОС “бакалавр” за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” у 2021-2022-му навчальному році

2018-2020 навчальні роки

  1. Програма до комплексного державного іспиту ОС “БАКАЛАВР”  спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” 2018-2020 років