2022-2023 навчальний рік

  1. Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи студентами ОС «Бакалавр» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
  2. Графік виконання розділів кваліфікаційних робіт здобувачами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОС Бакалавр на 2022-2023 н.р.

2021-2022 навчальний рік

  1. Программа атестаційного іспиту ОС “Бакалавр” спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” 2022 року
  2. Покрокова інструкція складання атестаційного іспиту спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” ОС “Бакалавр”
  3. Перелік практичних завдань до атестаційного іспиту ОС «Бакалавр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
  4. Розклад прийому атестаційного іспиту ОС “бакалавр” за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” у 2021-2022-му навчальному році

2018-2020 навчальні роки

  1. Програма до комплексного державного іспиту ОС “БАКАЛАВР”  спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” 2018-2020 років