Стандарт вищої освіти ОС “бакалавр” за спецальністю 191 “Архітектура та містобудування”

Проекти освітніх програм

  1. Проект освітньо-професійної програми 2022 року
  2. Проект освітньо-професійної програми 2021 року

Процедури внесення змін до освітньої програми

  1. Протокол № 1 засідання стейкходерів освітніх програм будівельного факультету СНАУ від 17.03.2021 р.
  2. Протокол № 2 засідання стейкхолдерів освітніх програм будівельного факультету СНАУ від 05.05.2021 р.
  3. Протокол № 3 засідання стейкхолдерів освітніх програм будівельного факультету СНАУ від 20.09.2021 р.
  4. Презентація змін до освітньо-професійної програми 2021 року

Процедури затвердження (перезатверження) проектних груп

  1. Витяг з протоколу Вченої ради Сумського національного аграрного університету про перезатвердження складу проектної групи освітньо-професійної програми від 11.02.2022

Рецензії стейкхолдерів на освітньо-професійну програму

  1. Рецензія від Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради
  2. Рецензія від директора ТОВ “СІАП” Бурячкова Б.Б.
  3. Рецензія від директора ДПТП “Сумбудпроект” Лаща Б.М.