Стандарт вищої освіти ОС “бакалавр” за спецальністю 191 “Архітектура та містобудування”

 

Проекти освітніх програм

  1. Проект освітньо-професійної програми 2021 року
  2. Проект освітньо-професійної програми 2020 року

Процедури внесення змін до освітньої програми

  1. Протокол засідання стейкходерів від…
  2. Протокол засідання стейкхолдерів від…
  3. Презентація змін до освітньої програми

Рецензії стейкхолдерів на освітньо-професійну програму

  1. Рецензія від …
  2. Рецензія від …
  3. Рецензія від …