п/п

Навчальна дисципліна

ОПП

Рівень вищої освіти

Робоча програма (силабус)

1.

Безпека транспортних засобів

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

2.

Вантажні перевезення

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

3.

Вантажознавство

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

4.

Контроль та митне оформлення вантажних перевезень

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

5.

Організація міжнародних перевезень

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

6.

Основи митного законодавства та оформлення вантажів

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

7.

Правила і безпека дорожнього руху

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

8.

Технічні засоби організації дорожнього руху

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

9.

Ергономіка

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

10.

Експлутаційні властивості транспортних засобів

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

11.

Основи технічної експлуатації автотранспорту

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

12

Проектний аналіз: транспортні системи і логістика

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

13.

Безпека праці

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

14.

Технічний сервіс транспортних засобів

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

15.

Інформаційні системи і технології

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

16.

Моделювання транспортних процесів

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

17.

Пасажирські перевезення

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

18.

Транспортні технології в АПК

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

19.

Організація дорожнього руху

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

20.

Основи професіональної діяльності і загальний курс транспорту

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус 

21.

Основи теорій систем і управління

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус 

22.

Основи   теорії транспортних процесів і систем

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

23.

Транспортна географія

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

24.

Транспортна логістика

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

25.

Управління транспортом

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

26.

Системи навігації та зв`язку на транспорті

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

27.

Геоінформаційні системи та технології

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

28.

Дослідження операцій у транспортних системах

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

29.

Транспортні засоби

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

30.

Взаємодія видів транспорту

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

31.

Програмний супровід в транспортних технологіях

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

32.

Інформаційні системи і технології

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський)

Силабус

33.

Гідравліка, гідрологія, гідрометрія

192 Автомобільні дороги та транспортні споруди

Перший (бакалаврський)

Силабус

34.

Гідравліка. Технічна механіка рідин і газу

192 Автомобільні дороги та транспортні споруди

Перший (бакалаврський)

Силабус

35.

Комунікації у міжнародному середовищі

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Другий (магістерський)

Силабус

36.

Інформаційні технології та навігаційні системи управління транспортом і складом

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Другий (магістерський)

Силабус

37.

Управління ланцюгами поставок, запасами і логістичними центрами

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Другий (магістерський)

Силабус

38.

Технології транспортно-експедиторської діяльності

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Другий (магістерський)

Силабус

39.

Моделювання транспортних процесів та оцінка якості виконання робіт на транспорті

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Другий (магістерський)

Силабус

40.

Транспортні технології в аграрному виробництві

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Другий (магістерський)

Силабус

41.

Охорона враці в галузі

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Другий (магістерський)

Силабус

42.

Тайм-менежмент

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Другий (магістерський)

Силабус

43.

Система управління безпекою руху на автомобільному транспорті

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Другий (магістерський)

Силабус

44.

Ресурсозбереження при транспортному обслуговуванні АПК

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Другий (магістерський)

Силабус

45.

Теорія експлуатаційних властивостей транспортних засобів

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Другий (магістерський)

Силабус