2023-2024 навчальний рік

2022-2023 навчальний рік

Для здобувачів освіти групи ЗПЦБ 1801:

1.Програма атестаційного екзамену з галузі знань 19 «Архітектура та містобудування» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

2.Покрокова інструкція складання атестаційного екзаменту СВО Бакалавр

3.Перелік практичних завдань до атестаційного іспиту ОС «Бакалавр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

4.Наказ №305-1-к Про призначення консультантів до атестаційного екзамену факультет будівництва та транспорту, заочна форма навчання

5. РОЗКЛАД проведення Атестаційного екзамену зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» СВО «Бакалавр»

 

Для здобувачів освіти скороченого  терміну навчання:

1.Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи студентами ОС «Бакалавр» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

2.Наказ №1959-к 10.11.22 Про затвердження тем кваліфікаційних робіт Будівельний факультет, заочна форма навчання

3.Графік захисту кваліфікаційної роботи студентів факультету будівництва та транспорту  заочної форми навчання СВО “Бвкалавр”

4.ДОКУМЕНТАЦІЯ для кваліфікаційної роботи СВО Бакалавр

5. Розподіл консультантів для виконання кваліфікаційної роботи здобувачами СВО Бакалавр спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія 2022-2023 н.р.

 

2021-2022 навчальний рік

  1. Программа атестаційного іспиту ОС “Бакалавр” спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” 2022 року
  2. Покрокова інструкція складання атестаційного іспиту спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” ОС “Бакалавр”
  3. Перелік практичних завдань до атестаційного іспиту ОС «Бакалавр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
  4. Розклад прийому атестаційного іспиту ОС “бакалавр” за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” у 2021-2022-му навчальному році

2020-2021 навчальний рік

  1. Інструкція з дистанційного складання державного іспиту
  2. Графік складання державного іспиту ОС “Бакалавр” студентами будівельного факультету заочної форми навчання
  3. Заява для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови