ОС «Бакалавр»

2 курс

Блок фахових вибіркових дисциплін (студент обирає 1 дисципліну з 3-го і 1 з 4-го семестру)

Назва Семестр Анотація
Архітектурне проектування спецкурс 1 (мала архітектурна форма) 3 Анотація (скорочений силабус)
Архітектурне проектування спецкурс 2 (елементи благоустрою міста) 3 Анотація (скорочений силабус)
Архітектурне проектування спецкурс 3 (багатоповерховий паркінг) 4 Анотація (скорочений силабус)
Архітектурне проектування спецкурс 4 (мала виробнича будівля в АПК) 4 Анотація (скорочений силабус)

 

3 курс

Блок фахових вибіркових дисциплін (студент обирає 1 дисципліну з 5 і 6 сесместру, 1 дисципліну з 5 семестру, 1 дисципліну з 6 семестру)

Назва Семестр Анотація
Історія архітектури та містобудування 5,6 Анотація (скорочений силабус)
Нормативна документація в будівництві 5,6 Анотація (скорочений силабус)
Технологія будівельного виробництва 5 Анотація (скорочений силабус)
Експлуатація  будівель та споруд 5 Анотація (скорочений силабус)
Дизайн архітектурного інтер’єру 6 Анотація (скорочений силабус)
Інженерно-будівельні технології та конструкції  у  аграрному будівництві 6 Анотація (скорочений силабус)

 

4 курс

Блок фахових вибіркових дисциплін (студент обирає 1 дисципліну з 7 і 8 сесместру, 2 дисципліни з 7 семестру, 2 дисципліни з 8 семестру)

Назва Семестр Анотація
Комп’ютерне моделювання 7,8 Анотація (скорочений силабус)
Інженерна графіка 7,8 Анотація (скорочений силабус)
Реконструкція міської забудови 7 Анотація (скорочений силабус)
Дослідження та проектування сільськогосподарських споруд 7 Анотація (скорочений силабус)
Будівельний практикум 7 Анотація (скорочений силабус)
Сучасні конструктивні рішення в будівництві 7 Анотація (скорочений силабус)
Основи організації будівельного виробництва 8 Анотація (скорочений силабус)
Основи і фундаменти 8 Анотація (скорочений силабус)
Ефективні сучасні матеріали і конструкції 8 Анотація (скорочений силабус)
Архітектурна колористика 8 Анотація (скорочений силабус)

 

Скорочений термін навчання

2 курс

Блок фахових вибіркових дисциплін (студент обирає 1 дисципліну з 3-го і 1 з 4-го семестру)

Назва Семестр Анотація
Дизайн архітектурного інтер’єру 3 Анотація (скорочений силабус)
Технологія будівництва 3 Анотація (скорочений силабус)
Комп’ютерне 3D моделювання та основи візуалізації 4 Анотація (скорочений силабус)
Експлуатація  будівель та споруд 4 Анотація (скорочений силабус)

 

ОС «Магістр»

2 курс

Блок фахових вибіркових дисциплін (студент обирає 5 дисциплін з 3 семестру)

Назва Семестр Анотація
Комп’ютерні технології в будівництві 3 Анотація (скорочений силабус)
Сучасні проблеми архітектури та містобудування 3 Анотація (скорочений силабус)
Оздоблювальні матеріали в інтер’єрі 3 Анотація (скорочений силабус)
Архітектура житлових і громадських будівель 3 Анотація (скорочений силабус)
Кошторисна  справа у будівництві 3 Анотація (скорочений силабус)
Економічна оцінка будівель та споруд та операцій з нерухомістю 3 Анотація (скорочений силабус)
Технічна експертиза будівель та споруд 3 Анотація (скорочений силабус)
Методи вдоскналення архітектурних об’єктів 3 Анотація (скорочений силабус)