ОС «Бакалавр»

2 курс

Блок фахових вибіркових дисциплін (студент обирає 2 дисципліни з 3 і 4 сесместру)

Назва Семестр Анотація
Архітектурна графіка 3,4 Анотація
Чисельні методи розв’язання задач на ПЕОМ 3,4 Анотація
Комп’ютерна графіка в архітектурному проектуванні 3,4 Анотація
Електротехніка в будівництві 3,4 Анотація

 

3 курс

Блок фахових вибіркових дисциплін (студент обирає 1 дисципліну з 5 і 6 сесместру, 1 дисципліну з 5 семестру, 1 дисципліну з 6 семестру)

Назва Семестр Анотація
Історія архітектури та містобудування 5,6 Анотація
Технічне та тарифне нормування в будівництві 5,6 Анотація
Інноваційні матеріали і конструкції в архтектурі 5 Анотація
Технологія будівництва 5 Анотація
Дизайн архітектурного інтер’єру 6 Анотація
Основи організації будівельного виробництва 6 Анотація

 

4 курс

Блок фахових вибіркових дисциплін (студент обирає 1 дисципліну з 7 і 8 сесместру, 2 дисципліни з 7семестру, 2 дисципліни з 8 семестру)

Назва Семестр Анотація
Історія архітектури України 7,8 Анотація
Українська народна архітектура 7,8 Анотація
Дизайн архітектурного середовища 7 Анотація
Розрахунок та проектування конструкцій будівель та споруд в програмних комплексах 7 Анотація
Архітектурне робоче проектування 7 Анотація
Основи та фундаменти 7 Анотація
Реконструція міської забудови 8 Анотація
Основи реконструкції і реставрації в архітектурі 8 Анотація
Основи містобудування в архітектурі 8 Анотація
Меліоративні та гідротехнічні споруди 8 Анотація

 

Скорочений термін навчання

2 курс

Блок фахових вибіркових дисциплін (студент обирає 2 дисципліни з 3 семестру та 3 дисципліни  з 4 сесместру)

Назва Семестр Анотація
Дизайн архітектурного інтер’єру 3 Анотація
Меліоративні та гідротехнічні споруди 3 Анотація
Основи містобудування в архітектурі 3 Анотація
Основи організації будівельного виробництва 3 Анотація
Дизайн архітектурного середовища 4 Анотація
Розрахунок та проектування конструкцій будівель та споруд в програмних комплексах 4 Анотація
Архітектурне робоче проектування 4 Анотація
Основи та фундаменти 4 Анотація
Реконструція міської забудови 4 Анотація
Основи реставрації пам’яток архітектури 4 Анотація

 

ОС «Магістр»

2 курс

Блок фахових вибіркових дисциплін (студент обирає 5 дисциплін з 3 семестру)

Назва Семестр Анотація
Оздоблювальні матеріали в інтер’єрі 3 Анотація
Кошторисна справа в будівництві 3 Анотація
Технічна експертиза будівель і споруд 3 Анотація
Еврестичні методи проектування в галузі АБС 3 Анотація
Сучасні проблеми архітектури і містобудування 3 Анотація
Методи вдосконалення архітектурних об’єктів 3 Анотація
Комп’ютерні технології в будівництві 3 Анотація
3D технології в будівництві 3 Анотація
Психологія і педагогіка вищої школи 3 Анотація
Технічна експлуатація будівель та споруд 3 Анотація