1 курс

ОК 1 Українська мова та академічне письмо
ОК 2 Історично-філософські студії
ОК 3 Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)
ОК 4 Громадянська освіта
ОК 5 Вища математика
ОК 6 Фізика
ОК 7 Хімія
ОК 8 Теоретична механіка
ОК 12 Інженерна  графіка в будівництві
ОК 14 Інженерна геодезія

 

2 курс

ОК 9 Механіка матеріалів та конструкцій
ОК 10 Будівельна механіка
ОК 11 Будівельне матеріалознавство
ОК 13 Комп’ютерні технології в будівництві
ОК 15 Будівельна техніка
ОК 17 Архітектура будівель і споруд
ОК 21 Інженерне обладнання будинків та споруд
ОК8  Теоретична механіка(заочна)
Нормативна документація в будівництві (вибірковий) денна та заочна
Інженерна геологія, механіка грунтів та основ денна 
Будівельні конструкціїї(заочне)

1 курс с.т.

Механіка матеріалів та конструкцій
ОК 09 Будівельна механіка
ОК 11 Будівельне матеріалознавство
ОК 13 Комп’ютерні технології в будівництві
ОК 15 Будівельна техніка
ОК 17 Архітектура будівель і споруд
ОК 21 Інженерне обладнання будинків та споруд
ОК 8 Теоретична механіка
Інженерна геологія, механіка грунтів та основ (Весняний)

3 курс

ОК 13 Комп’ютерні технології в будівництві
 ОК 14 Інженерна геологія, механіка грунтів та основ
 ОК16 Будівельні конструкціїї

Будівельні конструкціїї(заочне)

ОК 19 Технологія будівельного виробництва та доріг
ОК 21 Інженерне обладнання будинків та споруд
ОК 25 Основи та фундаменти
ОК 27 Економіка та кошторисна справа
ОК 28 Програмне забезпечення інженерних розрахунків в будівництві
Будівельна механіка (заочне)
Будівельна механіка

2 курс с.т.

ОК 13 Комп’ютерні технології в будівництві
ОК 16 Інженерна геологія, механіка ґрунтів та основ
ОК 18 Будівельні конструкції
ОК 19 Технологія будівельного виробництва
ОК 21 Інженерне обладнання будинків та споруд
ОК 25 Основи і фундаменти
ОК 27 Економіка та кошторисна справа
ОК 28 Програмне забезпечення інженерних розрахунків в будівництві

 

ОК 8 Теоретична механіка (заочна)
Основи і фундаменти

4  курс

ОК 20 Організація будівництва
ОК 22 Металеві конструкції
ОК 23 Конструкції з дерева та пластмас
ОК 24 Залізобетонні та кам’яні конструкції
ОК 26 Зведення і монтаж будівель і споруд
ОК 27 Економіка та кошторисна справа
ОК 29 Нагляд та догляд будівель та споруд
Дослідження будівельних конструкцій на ПЕОМ
Меліоративні та гідротехнічні споруди (вибірковий)
Економіка та виробнича база
 

 

 

 

Основи і фундаменти

Проектування та конструювання металевих конструкцій (вбірковий)ї

Будівельна механіка (заочна)

Комп’ютерне 3D моделювання та основи візуалізації (вибірковий, заочна)

4 курс с.т.

ОК 20 Організація будівництва
ОК 22 Металеві конструкції
ОК 23 Конструкції з дерева та пластмас
ОК 24 Залізобетонні та кам’яні конструкції
ОК 26 Зведення і монтаж будівель і споруд
ОК 27 Економіка та кошторисна справа
ОК 29 Нагляд та догляд будівель та споруд
Економіка в будівництві

5 курс (заочне)

Зведення і монтаж будівель і споруд (спецкурс)

Меліоративні та гідротехнічні споруди (вибірковий)

Основи і фундаменти

Металеві конструкції (спекурс)