ДОДАТОК Б. Дисципліни до вибору студентів  на 2023-24 н.р.

1.Блок дисциплін загальної підготовки
ВК1 Філософія науки та інноваційного розвитку Силабус
ВК2 Тайм менеджмент Силабус
ВК3 Управління проектами Силабус
2. Блок дисциплін фахової  підготовки
ВК4 Комп’ютерне 3D моделювання та основи візуалізації Силабус
ВК5 Основи наукових досліджень Силабус
ВК6 Реконструкція міської забудови  Силабус
ВК7 Інженерний благоустрій територій і транспорт Силабус
ВК8 ЛІРА-САПР як елемент ВІМ технологій Силабус
ВК9 Обстеження та технічна експертиза будівель та споруд Силабус
ВК10 Нормативна документація в будівництві Силабус
ВК11 Проектування будівель і споруд с.г призначення Силабус
ВК12 Теорія управління в будівництві Силабус
ВК13 Новітні технології будівельного виробництва Силабус
ВК14 Економічна оцінка будівель та споруд та операції з нерухомістю Силабус
ВК15 Девелоперська діяльність в будівництві Силабус