192 “Будівництво та цивільна інженерія”

ОС БАКАЛАВР

1 курс с.т.

Будівельна механіка

Будівельні конструкції

Основи геотехніки

Основи моделювання та розрахунку в ПК ЛіраСАПР

2 курс

Опір матеріалів

2 курс с.т.

Будівельна механіка

Металеві конструкції

Залізобетонні та кам’яні конструкції

Основи і Фундаменти

Експлуатація будівель та споруд

Дослідження будівельних конструкцій на ПЕОМ 2ст

Проектування та конструювання металевих конструкцій

Розрахунок та проектування конструкцій в програмних комплексах

3 курс

Будівельна механіка

Будівельні конструкції

Опір матеріалів і основи теорії пружности та пластичності (спецкурс)

Будівельна механіка (спецкурс)

Будівельна техніка (спецкурс)

Механіка ґрунтів, основи і фундаменти

4 курс

Будівельна механіка(спецкурс)

Металеві конструкції

Залізобетонні та кам’яні конструкції

Основи та фундаменти

Конструкції із дерева та пластмас

Металеві конструкції (спецкурс)

Залізобетонні та кам’яні конструкції (спецкурс)

Дослідження будівельних конструкцій на ПЕОМ 4 курс

ОС МАГІСТР

1 курс ОС МАГІСТР

Випробування конструкцій будівель та споруд

Ефективні конструктивні рішення будівель та споруд

Реконструкція будівель та споруд (обов’язковий)

2 курс ОС МАГІСТР

Основи моделювання та розрахунку в середовищі Лира-Сапр

Реконструкція та посилення будівель і споруд

Проектування та розрахунок конструкцій будівель і споруд при ремонті та реконструкції

192 “Архітектура та містобудування”

ОС БАКАЛАВР

2 курс

Основи теорії споруд (обов’язковий) 2 курс

Конструкції будівель та споруд (2 курс)

3 курс

Конструкції будівель та споруд (3 курс)

1 курс с.т.

Основи теорії споруд(обов’язковий) 1 ст

Конструкції будівель та споруд (1 курс _СТ_)