2021 рік набору

Додаток А “Блок обов’язкових освітніх компонентів” до ОПП “Будівництво та цивільна інженерія” за спеціальністю 192  “Будівництво та цивільна інженерія”

ОК1 Іноземна мова

Силабус

Анотацiя
ОК2 Законодавство в архітектурно-будівельній галузі та захист інтелектуальної власності Силабус

Анотацiя

ОК3

Технологічні рішення складних процесів при будівництві та реконструкції Силабус

Анотація

ОК4 Випробування конструкцій будівель та споруд Силабус Анотація
ОК5 Організація, економіка та управління в будівництві Силабус

Анотація

ОК6 Інформаційне моделювання в будівництві Силабус Анотацiя
ОК7 Ефективні конструктивні рішення будівель  та споруд Силабус Анотація
ОК 8 Реконструкція будівель та споруд Силабус Анотація
ОК9 Технічна експлуатація будівель та споруд Силабус Анотація
ОК10 Енергоефективність будівель Силабус Анотацiя
 

Практична підготовка

ПП1 Переддипломна практика Силабус
 

Підсумкова атестація

КР1 Підготовка кваліфікаційної роботи магістра Методичні вказівки

 

 

2020 рік набору

Додаток А “Блок обов’язкових освітніх компонентів” до ОПП “Будівництво та цивільна інженерія” за спеціальністю 192  “Будівництво та цивільна інженерія”

Обов’язкові компоненти ОП
OKI Соціологія праці та трудових відносин Силабус Анотація
ОК2 Психологія і педагогіка Силабус Анотація
ОКЗ Економіка, організація, управління природокористуванням в АПК Силабус Анотація
ОК4 Випробування будівель і споруд з основами наукових досліджень Силабус Анотація
ОК5 Організація будівництва Силабус Анотація
ОК6 Проектування конструкцій з дерева та пластмас Силабус Анотація
ОК7 Теорія управління в будівництві і виробнича база Силабус Анотація
ОК8 Теплоенергозберігаючі конструкції будівель та споруд Силабус Анотацiя
ОК9 Розрахунок та конструювання спеціальних споруд Силабус Анотація
ОК10 Реконструкція будівель та споруд Силабус Анотація
ОК11 Дослідження та проектування сільськогосподарських споруд Силабус Анотація
OK12 Охорона праці в галузі та цивільний захист Силабус Анотація
ОК13 Інноваційні будівельні матеріали і архітектурні рішення Силабус Анотація
OK 14 Сучасні конструктивні рішення в будівництві Силабус Анотація
OK 15 Інноваційні методи зведення будівель і споруд Силабус Анотація
Практична підготовка
ВВІ Виробнича практика Силабус
Підсумкова атестація

 

KPI Підготовка кваліфікаційної роботи магістра Методичні вказівки

Вибіркові компоненти ОП, обов’язкові до вивчення

ВК1 Компютерні технології в будівництві Силабус Анотація
ВК2 Проектування та розрахунок конструкцій будівель і споруд при ремонті та реконструкції Силабус Анотація
ВКЗ Технічна експлуатація будівель та споруд Силабус Анотація
ВК4 Реконструкція та посилення будівель і споруд Силабус Анотація
ВК5 Технологія та організація реконструкції будівель та споруд Силабус Анотація