2024 рік набору
Додаток А “Блок обов’язкових освітніх компонентів” до ОПП “Будівництво та цивільна інженерія” за спеціальністю 192  “Будівництво та цивільна інженерія”

Обов`язкові компоненти ОПП

1.1 Обов`язкові компоненти загальної підготовки
ОК1 Іноземна мова та педагогіка й методика викладання у вищій школі Силабус
1.2. Обов`язкові компоненти професійної (фахової) підготовки
ОК2 Експлуатаційна довговічність та працездатність будівель    Силабус
ОК 3 Випробування конструкцій будівель та споруд  Силабус
ОК 4 Ефективні конструктивні рішення будівель та споруд  Силабус
ОК 5 Енергоефективність та ресурсозбереження в будівництві Силабус
ОК6  Інформаційне моделювання в будівництві    Силабус
ОК 7 Економічно-організаційний розвиток будівництва   Силабус
ОК8 Капітальний ремонт та реконструкція будівель та споруд  Силабус
ОК9 Технологічні рішення складних процесів при будівництві та реконструкції Силабус
ОК10 Модернізація внутрішніх інженерних комунікацій будівлі Силабус
Практична підготовка
ПП1  Переддипломна практика  Силабус
Підсумкова атестація
КР1 Підготовка кваліфікаційної роботи магістра Методичні всказівки

Вибіркові компоненти ОП, обов’язкові до вивчення

Денна форма

ВК1 Філософія науки та інноваційного розвитку     Силабус
ВК8 ЛІРА-САПР як елемент ВІМ технологій     Силабус
ВК09 Обстеження та технічна експертиза будівель та споруд   Силабус
ВК 13 Новітні технології будівельного виробництва           Силабус
ВК 15  Девелоперська діяльність в будівництві         Силабус

Заочна форма

ВК1 Філософія науки та інноваційного розвитку     Силабус
ВК8 ЛІРА-САПР як елемент ВІМ технологій     Силабус
ВК09 Обстеження та технічна експертиза будівель та споруд      Силабус
ВК 13 Новітні технології будівельного виробництва           Силабус
ВК 15  Девелоперська діяльність в будівництві         Силабус

 

 

2023 рік набору
Додаток А “Блок обов’язкових освітніх компонентів” до ОПП “Будівництво та цивільна інженерія” за спеціальністю 192  “Будівництво та цивільна інженерія”

Обов`язкові компоненти ОПП

1.1 Обов`язкові компоненти загальної підготовки
ОК1 Ділова іноземна мова  Силабус
ОК2  Педагогіка і методика викладання у вищій школі        Силабус
1.2. Обов`язкові компоненти професійної (фахової) підготовки
ОК3 Експлуатаційна довговічність та працездатність будівель    Силабус
ОК 4 Випробування конструкцій будівель та споруд  Силабус
ОК 5 Ефективні конструктивні рішення будівель та споруд  Силабус
ОК 6 Енергоефективність та ресурсозбереження в будівництві Силабус
ОК7  Інформаційне моделювання в будівництві    Силабус
ОК 8 Економічно-організаційний розвиток будівництва   Силабус
ОК9 Капітальний ремонт та реконструкція будівель та споруд  Силабус
ОК10 Технологічні рішення складних процесів при будівництві та реконструкції Силабус
ОК11 Модернізація внутрішніх інженерних комунікацій будівлі Силабус
Практична підготовка
ПП1  Переддипломна практика  Силабус
Підсумкова атестація
КР1 Підготовка кваліфікаційної роботи магістра Методичні всказівки

Вибіркові компоненти ОП, обов’язкові до вивчення

Денна форма

ВК5 Обстеження та технічна експертиза будівель та споруд     Силабус
ВК10 Новітні технології будівельного виробництва     Силабус
ВК8 Розрахунок та проектування будівель і споруд с.г призначення (ЗБК, МК, та ОіФ)   Силабус
ВК11 Економічна оцінка будівель та споруд та операції з нерухомістю           Силабус
ВК 13 Ремонт та експлуатація внутрішніх мереж будівлі         Силабус

Заочна форма

ВК5 Обстеження та технічна експертиза будівель та споруд Силабус
ВК10 Новітні технології будівельного виробництва Силабус
ВК8 Розрахунок та проектування будівель і споруд с.г призначення (ЗБК, МК, та ОіФ) Силабус
ВК11 Економічна оцінка будівель та споруд та операції з нерухомістю Силабус
ВК 12 Ремонт та експлуатація внутрішніх мереж будівлі Силабус

 

2022 рік набору

Додаток А “Блок обов’язкових освітніх компонентів” до ОПП “Будівництво та цивільна інженерія” за спеціальністю 192  “Будівництво та цивільна інженерія”

ОК1 Іноземна мова

Силабус

ОК2 Педагогіка і методика викладання у вищій школі

Cилабус

ОК3 Технологічні рішення складних процесів при будівництві та реконструкції Силабус
ОК 4 Випробування конструкцій будівель та споруд

Силабус

ОК 5 Управління, організація, економіка та  кошторисна справа  в будівництві

Силабус

ОК 6 Інформаційне моделювання в будівництві

Силабус

ОК7 Ефективні конструктивні рішення будівель  та споруд

Силабус

ОК 8 Реконструкція будівель та споруд

Силабус

ОК9 Технічна експлуатація будівель та споруд

Силабус

ОК10 Енергоефективність будівель

Силабус

Практична підготовка
ПП1 Переддипломна практика

Силабус

Підсумкова атестація
КР1 Підготовка кваліфікаційної роботи магістра Методичні вказівки

Вибіркові компоненти ОП, обов’язкові до вивчення

Денна форма

ВК05 Обстеження та технічна експертиза будівель та споруд

Силабус

ВК10 Новітні технології будівельного виробництва

Силабус

ВК 8 Розрахунок та проектування будівель і споруд с.г призначення (ЗБК, МК та ОіФ)

Силабус

ВК 11 Економічна оцінка будівель та споруд та операції з нерухомістю

Силабус

ВК 13 Ремонт та експлуатація внутрішніх мереж будівлі

Силабус

Заочна форма

ВК05 Обстеження та технічна експертиза будівель та споруд

Силабус

ВК 10 Новітні технології будівельного виробництва

Силабус

ВК 08 Розрахунок та проектування будівель і споруд с.г призначення (ЗБК, МК та ОіФ)

Силабус

ВК 11 Економічна оцінка будівель та споруд та операції з нерухомістю

Силабус

ВК 12 Девелоперська діяльність в будівництві

Силабус

 

2021 рік набору

Додаток А “Блок обов’язкових освітніх компонентів” до ОПП “Будівництво та цивільна інженерія” за спеціальністю 192  “Будівництво та цивільна інженерія”

ОК1 Іноземна мова

Силабус

Анотацiя
ОК2 Законодавство в архітектурно-будівельній галузі та захист інтелектуальної власності Силабус

Анотацiя

ОК3

Технологічні рішення складних процесів при будівництві та реконструкції Силабус

Анотація

ОК4 Випробування конструкцій будівель та споруд Силабус Анотація
ОК5 Організація, економіка та управління в будівництві Силабус

Анотація

ОК6 Інформаційне моделювання в будівництві Силабус Анотацiя
ОК7 Ефективні конструктивні рішення будівель  та споруд Силабус Анотація
ОК 8 Реконструкція будівель та споруд Силабус Анотація
ОК9 Технічна експлуатація будівель та споруд Силабус Анотація
ОК10 Енергоефективність будівель Силабус Анотацiя
 

Практична підготовка

ПП1 Переддипломна практика Силабус
 

Підсумкова атестація

КР1 Підготовка кваліфікаційної роботи магістра Методичні вказівки

Вибіркові компоненти ОП, обов’язкові до вивчення

Денна форма

ВК 1 Кошорисна справа в будівництві

Силабус

ВК 2 Компютерні технології в проектуванні та наукових дослідженнях

Силабус

ВК 3 Новітні технології будівельного виробництва

Силабус

ВК 4 Проектування та розрахунок конструкцій будівель і споруд при ремонті та реконструкції

Силабус

ВК 5 Обстеження та технічна експертиза будівель та споруд

Силабус

Заочна форма

ВК01 Організація, економіка та управління в будівництві

Силабус

ВК02 Обстеження та технічна експертиза будівель та споруд

Силабус

ВК03 Новітні технології будівельного виробництва

Силабус

ВК04 Кошторисна справа в будівництві

Силабус

ВК 05 Девелоперська діяльність в будівництві

Силабус

 

2020 рік набору

Додаток А “Блок обов’язкових освітніх компонентів” до ОПП “Будівництво та цивільна інженерія” за спеціальністю 192  “Будівництво та цивільна інженерія”

Обов’язкові компоненти ОП
OKI Соціологія праці та трудових відносин Силабус Анотація
ОК2 Психологія і педагогіка Силабус Анотація
ОКЗ Економіка, організація, управління природокористуванням в АПК Силабус Анотація
ОК4 Випробування будівель і споруд з основами наукових досліджень Силабус Анотація
ОК5 Організація будівництва Силабус Анотація
ОК6 Проектування конструкцій з дерева та пластмас Силабус Анотація
ОК7 Теорія управління в будівництві і виробнича база Силабус Анотація
ОК8 Теплоенергозберігаючі конструкції будівель та споруд Силабус Анотацiя
ОК9 Розрахунок та конструювання спеціальних споруд Силабус Анотація
ОК10 Реконструкція будівель та споруд Силабус Анотація
ОК11 Дослідження та проектування сільськогосподарських споруд Силабус Анотація
OK12 Охорона праці в галузі та цивільний захист Силабус Анотація
ОК13 Інноваційні будівельні матеріали і архітектурні рішення Силабус Анотація
OK 14 Сучасні конструктивні рішення в будівництві Силабус Анотація
OK 15 Інноваційні методи зведення будівель і споруд Силабус Анотація
Практична підготовка
ВВІ Виробнича практика Силабус
Підсумкова атестація

 

KPI Підготовка кваліфікаційної роботи магістра Методичні вказівки

Вибіркові компоненти ОП, обов’язкові до вивчення

ВК1 Компютерні технології в будівництві Силабус Анотація
ВК2 Проектування та розрахунок конструкцій будівель і споруд при ремонті та реконструкції Силабус Анотація
ВКЗ Технічна експлуатація будівель та споруд Силабус Анотація
ВК4 Реконструкція та посилення будівель і споруд Силабус Анотація
ВК5 Технологія та організація реконструкції будівель та споруд Силабус Анотація